Dobrovolný svazek Tichá Orlice, Husova 240 Borohrádek 517 24,IČ:60883511

 

  OZNÁMENÍ DOBOROVOLNÉHO SVAZKU TICHÁ ORLICE

  O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce MĚSTA BOROHRÁDEK  www.mestoborohradek.cz/uredni-deska.

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese:

Městský úřad Husova 240, Borohrádek 517 24 finanční odbor

p. Kapuciánová v úředních hodinách: Pondělí a středa 14:00 – 17:00 hod.

 

Název dokumentu

Schváleno

dne:

orgán

Zveřejněno dne:

Střednědobý výhled rozpočtu  2019-2022 DSO Tichá Orlice

29/03/2018

Rada

27/03/2018

Závěrečný účet 2019 DSO Tichá Orlice

24/06/2020

Rada

29/06/2020

Rozpočtové provizorium 2021

07/12/2020

Rada

05/01/2021

 

JUDr.Josef Moravec v.r.

Předseda DSO Tichá Orlice

 

 

 

 

Potvrzení o vyvěšení (fyzická a elektronická úřední deska)

 

 

 

 

 Obec :

 

 

 

  Vyvěšeno: 5.1.2021                                                     Sejmuto: dosud

 

 

 

 

  Razítko a  podpis