image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O obci

Charakteristika obce Zdelov

Obec a její koncepční dokumenty

První zmínka o obci Zdelov je z roku 1342. V obci žije 250 obyvatel. Zástavbu v obci tvoří rodinné domy. Dopravní obslužnost je zajišťována linkami autobusové dopravy a je směřována do Kostelce nad Orlicí a Borohrádku. Pracovní příležitosti v obci nejsou. Obcí Zdelov protéká potok Brodec a obec je obklopena rozsáhlými lesy. Spádová oblast je Kostelec nad Orlicí a Borohrádek.

Letecký snímek obce

Územní plán obce byl zpracován v roce 2001 firmou AURUM Pardubice. Plán byl projednán na veřejném zasedání, dále v připomínkovém řízení a s občany, kterých se týkaly pozemky individuálně. V součastné době bude Územní plán upravován, protože pozemky zahrnuté v Územním plánu jako stavební nechtějí majitelé pozemků prodat a tím je pozastavena bytová výstavba.

Společenský život

V obci jsou dvě sdružení - FC Zdelov 1963 a Sbor dobrovolných hasičů, která jsou registrovány, dále neregistrované skupiny.

Činností TJ byla výstavba sportovních kabin v roce 2003 v hodnotě díla 1,079.134,- Kč a v současné době hrají jako nováček 2. třídy o čelo tabulky, kdy návštěvy na utkání jsou až 250 diváků.

Sbor dobrovolných hasičů je aktivní jak na poli požární ochrany obce, tak v kulturních a společenských aktivitách obce.

 

Po obci je instalován bezdrátový internet. V obci je knihovna. Obec má kroniku.

Aktivita občanů

Dobrovolná práce občanů byla na výstavbě sportovních kabin, kde byla svépomocí vytvořena hodnota díla 250.000,- Kč. Dále občané zdarma provádějí úklid po obci a pomáhají při přípravě napouštění koupaliště.

Koupaliště

Zdarma je prováděna obsluha počítačů a půjčování knih.

V obci není škola, takže spolupráce s dětmi je formou uvedenou v aktivitě občanů a kroužkem Sboru dobrovolných hasičů.

V péči o staré občany jsou občané starší sedmdesáti let pravidelně ročně navštěvováni při příležitosti narozenin a jsou jim předávány věcné dary.

Spolupráce obce s občany je většinou na veřejných zasedáních a nebo idividuálně.

Péče o stavební fond a obraz vesnice

V obci není žádná historická zástavba. Obec nemá, tak jak to je u ostatních obcí, přirozený střed tzn. náves. Svoji rozptýlenou zástavbou působí spíše dojmem horské vesnice. Vzhledem k tomu, že obec není pověřenou obcí, nemá obec stavební komisi. Nová zástavba, která je v územním plánu, respektuje rozložení vesnice a nevytváří násilné centrum obce.

Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií

Po celé obci je veřejný vodovod, část obce má kanalizaci, která je napojena na čističku odpadních vod, veřejné osvětlení po celé obci, místní rozhlas, fotbalové hřiště, internetová knihovna, koupaliště. Pro sportovní vyžití je plánovaná výstavba FIT centra v budově OÚ spojená s výstavbou dětského hřiště, což by s internetovou knihovnou tvořilo centrum pro využití volného času občanů obce.

Svoz komunálního odpadu je řešen fimou MARIUS PEDERSEN a recyklovaný odpad zajišťuje firma Odpady Dobruška. Pro občany je možnost odstranit odpady vývozem do kontejneru, který vlastní obec. Odpady jsou řešeny obecnězávaznou vyhláškou.

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

Jak již bylo uvedeno, obec nemá přirozený střed, takže udržování ploch je okolo komunikací a obecního úřadu. Po obci většinu zeleně tvoří stromy, kde byly kolem místní komunikace vysázeny lípy (Alej třicátého výročí osvobození).

Ke 100. výročí založení Československé republiky byla vysazena u koloniálu lípa.

Péče o krajinu

Obec nevlastní žádné zemědělské ani lesní pozemky.

Ostatní opatření k utváření krajiny. Obec má záměr vybudovat obecní rybník. Dále se v katastru obce Zdelov nachází lokalita s rostlinou Kozinec písečný, kde jsou 3 lokality v ČR.

Historie obce

Obec Zdelov leží uprostřed lesů mezi Kostelcem nad Orlicí a Borohrádkem. První písemná zmínka o obci je z roku 1342. Název obce Zdelov vznikl dle jedné z pověstí, podle které jednou lovili dva sousedé u rybníku ryby. Náhodou oba spadli do vody a nemohli se dostat na břeh. Tu jeden zvolal: Zde lov nebude! Po nějaké době si zde lidé vystavěli stavení a nová osada dostala jméno Zdelov. (čerpáno z knihy Pověsti z Orlických hor)

Podle starých materiálů byly původně v obci dva rybníky. Horní rybník je v současné době obnoven avšak jeho rozměry a tvar jsou oproti původnímu upraveny. Potok Brodec, který protéká celou obcí, byl dříve zdrojem vody pro oba rybníky, z kterých byly poháněny dva mlýny.

U hlavní silnice u odbočky do Zárybničí je pískovcový kříž s korpem z roku 1850, který nedávno prodělal celkovou rekonstrukci. Na dolním konci se nachází výklenková kaplička panny Marie.